13 lipca 2011

"30. rocznica strajków studenckich, podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów "

17 lutego 2011 roku obchodzono 30 rocznicę podpisania Porozumienia Łódzkiego między strajkującymi studentami a ówczesną, komunistyczną władzą. 30 lat temu studentom udało się wywalczyć rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Władze zgodziły się też spełnić kilka postulatów studenckich: skrócenie służby wojskowej studentów, wybór lektoratów (studenci sprzeciwiali się przymusowej nauce języka rosyjskiego), wydłużenie okresu studiów do 5 lat i możliwość zrzeszania się i uczestnictwa w senatach uczelni. W porozumieniu zawarto również obietnicę poprawy sytuacji socjalnej studiujących.

więcej...

31 stycznia 2011

"Obchody 30. rocznicy strajków studenckich, podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów"

17 lutego 2011 roku mija 30. rocznica podpisania Porozumienia Łódzkiego między strajkującymi studentami a ówczesną, komunistyczną władzą. Porozumienie to dotyczyło rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz realizacji postulatów studentów i świata polskiej nauki.

więcej...

21 września 2009

"NZS-Pokolenie 89'"

22 września 2009 r. - XX tocznica ponownej rejestracji NZS. więcej...

01 marca 2008

"Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989"

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi serdecznie zaprasza na prezentację najnowszego tomu periodyku naukowego IPN pt. „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”. więcej...

23 lutego 2008

"Młodzież w PRL-u"

Łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej
serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy pt. „Młodzież z partią... się rozliczy!
Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1989”, które odbędzie się 10 marca br.
o godz. 18.00 na placu przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1).

więcej...

17 grudnia 2007

"Nagrodzeni za działalność"

Ponad 30 działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów i "Solidarności", którzy w grudniu 1981 r. walczyli o wolną Polskę, uhonorowano w sobotę wysokimi odznaczeniami państwowymi. W imieniu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Krzyże Komandorskie, Oficerskie i Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski wręczył Jan Olszewski. więcej...

08 lipca 2007

"Film o krótkim strajku"

Film dokumentalny „Bardzo krótki strajk" - wspomnienie strajku studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w grudniu 1981 roku protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce - zaprezentowano we wtorek w Sejmie. więcej...

11 czerwca 2007

"Po siły do Rzymu"

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” – tymi słowami Jana Pawła II można by podsumować zakończenie obchodów 25 rocznicy powstania i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które na przełomie kwietnia i maja miało miejsce w Rzymie. więcej...

23 maja 2007

"Relacja zdjęciowa"

Zapraszamy do oglądania zdjęć z ogólnopolskiej pielgrzymki NZS-u do Rzymu. więcej...

04 kwietnia 2007

"Program i koszty pielgrzymki do Rzymu"

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi pielgrzymki do Rzymu. Prosimy o rozpowszechnianie informacji wszystkim, którzy nie mają dostępu do sieci.

więcej...

03 kwietnia 2007

"Pielgrzymka NZS-u do Rzymu"

Ważna informacja dla wszystkich osób związanych ze środowiskiem NZS-u. W dniach 28.04-5.05 organizowana jest pielgrzymka do Rzymu. więcej...

02 kwietnia 2007

"List Księdza Józefa Maja"

Kapelan Niezależnego Zrzeszenia Studentów pisze o zbliżającej się pielgrzymce NZS-u do Rzymu. więcej...

03 stycznia 2007

"Twarze bezpieki ujawnione"

Wystawa "Twarze łódzkiej bezpieki" na pewno będzie w Łodzi wydarzeniem. Wyeksponowane zostaną ważne takie osoby jak generał dywizji Mieczysław Moczar, który tworzył komunistyczny aparat represji w Łodzi w latach 40., czy kapitan Grzegorz Piotrowski, zabójca księdza Jerzego Popiełuszki. więcej...

18 grudnia 2006

"Minęło i czekamy dalej..."

Ci, którzy dwadzieścia pięć lat temu uciekali przed rozjuszonymi zomowcami dziś mają już na karku około lub ponad pięćdziesiąt lat, a wzrok coraz częściej zatrzymuje się gdzieś w oddali, by spojrzeć na ...
W przeszłość? W przyszłość?
16 grudnia 2006 roku, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego spotkali się ponownie uczestnicy strajku okupacyjnego studentów łódzkich.
więcej...

15 grudnia 2006

"Już minął 13-stego grudnia...cała Polska pochyliła się nad ofiarami stanu wojennego. Jednak opór przeciwko komunistom nie skończył się 13.12! Studenci w Łodzi zabarykadowali się na Wydziale Prawa i walczyli..."

więcej...

08 grudnia 2006

"13 grudnia "Solidarny""

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. więcej...

08 grudnia 2006

"Komitet obchodowy"

Zbliża się 25 rocznica Stanu Wojennego, dla środowiska NZS to bardzo ważna data... więcej...

18 października 2006

"Obchody na ekranie"

Wreszcie zostanie wyemitowany materiał filmowy zarejestrowany podczas lutowych obchodów XXV rocznicy strajków studenckich, podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. więcej...

01 czerwca 2006

"Założyciele NZS-u działają nadal!"

W końcu maja br. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie „Niezależni RP” zrzeszające dawnych i obecnych członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów. więcej...

10 marca 2006

"Realne marzenie"

Kto z nas dziś będąc w podróży, czekając na przystanku, stojąc w kolejce nie myśli o swojej przyszłości. Chyba nie ma takich osób? Gdy jesteśmy mali te myśli są mało sprecyzowane, wraz z dorastaniem stają się coraz konkretniejsze. więcej...

06 marca 2006

"Sejm docenił NZS"

Obchody XXV - rocznicy strajku studenckiego, podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów odbiły się dużym echem w Polsce i na świecie. Wkład NZS - u w zmianę systemu politycznego w Polsce zostały docenione przez Sejm. więcej...

"Po siły do Rzymu"
11 czerwca 2007

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” – tymi słowami Jana Pawła II można by podsumować zakończenie obchodów 25 rocznicy powstania i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które na przełomie kwietnia i maja miało miejsce w Rzymie.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka obecnych i byłych działaczy NZS – u, która wyruszyła z Łodzi 28 kwietnia br. i trwała do 5 maja br., zamykała cykl obchodów w poszczególnych ośrodkach akademickich przez cały rok 2006. (Przypomnijmy, że główne uroczystości miały miejsce w Łodzi, w dniach 16.02-19.02.2006 r., ponieważ podczas strajku łódzkiego – trwającego 29 dni – wywalczono rejestrację Zrzeszenia i szereg postulatów zmieniających zasady funkcjonowania uczelni.)
Uczestnicy zmierzali do Ojca Świętego z podziękowaniem za dwadzieścia pięć lat istnienia, z prośbą o błogosławieństwo na dalszą służbę Bogu, Narodowi i Ojczyźnie, a także, by przypomnieć i wyrazić wdzięczność za sprzeciw papieża Piusa XII wobec wydania w marcu 1947 roku przez Bieruta dekretu, który rozwiązał wszystkie organizacje młodzieżowe. 60 – ta rocznica tego wydarzenia, dzięki NZS - owi zyskała uwagę i zainteresowanie społeczeństwa, nie mające świadomości o tym wydarzeniu z przeszłości.
Pielgrzymka do Rzymu odbywała się w duchu refleksji nad Polską i jej losami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi. Podczas podróży prowadzono także wiele rozmów o przyszłości i kierunkach rozwoju zrzeszenia. Na drodze pielgrzymów znalazły się ważne dla Polski miejsca pamięci narodowej, cmentarze i pomniki historyczne m.in. Monte Cassino, kościół św. Stanisława w Rzymie, grób papieża Polaka – Jana Pawła II, kaplica św. Stanisława bazylice świętego Antoniego w Padwie i kościół Trinita dei Monti – miejsce skupień i modlitw społeczności polskiej podczas powstań niepodległościowych.
Jednak najważniejszym wydarzeniem była audiencja generalna 2 maja, na placu św. Piotra oraz możliwość bliskiego spotkania z Benedyktem XVI. Trudno opisać radość i wzruszenie jakie zapanowały pomiędzy uczestnikami, kiedy zabrzmiały z głośników po polsku słowa skierowane do działaczy NZS.  Po audiencji, w kościele św. Wawrzyńca, podczas mszy św. kończącej jubileusz NZSu, ksiądz prałat Józef Maj – kapelan NZS - u, mówił o historycznym znaczeniu tej pielgrzymki, a także o roli, jaką organizacja powinna wypełniać w procesie budowania silnej, opartej na chrześcijańskich wartościach Polski. Ks. prałat Maj zwracał uwagę do kogo należy uciekać się po pomoc i oddawać w opiekę, by móc odpowiedzialnie kształtować rzeczywistość Polską w okresie -  jak utrzymuje w pamiętnikach Wanda Malczewska – chaosu. Nieustannie ks. Maj podkreślał również, że fundamenty NZS – u i bagaż historyczny wymagają od działaczy zrzeszenia szczególnego zaangażowania w wewnętrzne i zewnętrzne sprawy Polski.
Miejmy nadzieję, że przemyślenia powstałe podczas pielgrzymki będą impulsem dla młodzieży NZS do energicznego działania na rzecz rozwoju Polski. Wiadomo już, że pierwszym owocem podróży do Wiecznego Miasta oraz Watykanu jest idea wyjazdu śladami Polaków na Kresach Wschodnich.


Grzegorz Dębowski
Wiceprzewodniczący NZS UŁ