Ze zbiorów Związkowego Ośrodka Dokumentacji Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ Solidarność
stan wojenny - Lato 82'

stan wojenny - Lato 82'

stan wojenny - Lato 82'

stan wojenny - Lato 82'

stan wojenny - Lato 82'

stan wojenny - Lato 82'

stan wojenny - Lato 82'

stan wojenny - Lato 82'

stan wojenny - Lato 82'