16.12.2006 Konferencja na WPiA UŁ - zdjęcia Dorian KozakPrezydent Łodzi dr Jerzy Kropiwnicki

Jerzy Bożyk.

Leszek Owczarek - przywódca strajku WPiA UŁ w 1981 r.

Rektor UŁ Wiesław Puś.

Uczestnicy konferencji.

Dziekan WPiA UŁ Zbigniew Góral

Uczestnicy.

Materiały obchodowe i działacz NZS - u Piotr Melaniuk.

Wystawa IPN-u.

Wystawa IPN-u.

Wystawa IPN-u.

Wystawa IPN-u.

Wystawa IPN-u.

Wojciech Hempel i Jacek Kowner

Prelegenci.

Prelegenci.

Prelegenci.

Prelegenci.

Z mikrofonem prof. Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska - Dziekan WPiA UŁ w 1981 r.

Prelegenci.