13 lipca 2011

"30. rocznica strajków studenckich, podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów "

17 lutego 2011 roku obchodzono 30 rocznicę podpisania Porozumienia Łódzkiego między strajkującymi studentami a ówczesną, komunistyczną władzą. 30 lat temu studentom udało się wywalczyć rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Władze zgodziły się też spełnić kilka postulatów studenckich: skrócenie służby wojskowej studentów, wybór lektoratów (studenci sprzeciwiali się przymusowej nauce języka rosyjskiego), wydłużenie okresu studiów do 5 lat i możliwość zrzeszania się i uczestnictwa w senatach uczelni. W porozumieniu zawarto również obietnicę poprawy sytuacji socjalnej studiujących.

więcej...

31 stycznia 2011

"Obchody 30. rocznicy strajków studenckich, podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów"

17 lutego 2011 roku mija 30. rocznica podpisania Porozumienia Łódzkiego między strajkującymi studentami a ówczesną, komunistyczną władzą. Porozumienie to dotyczyło rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz realizacji postulatów studentów i świata polskiej nauki.

więcej...

21 września 2009

"NZS-Pokolenie 89'"

22 września 2009 r. - XX tocznica ponownej rejestracji NZS. więcej...

Roman Kowalczyk - " STUDENCI ‘ 81 ", Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2000.
Publikacja opisuje powstanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów – „studenckiej Solidarności”. Autor na podstawie szerokiego zakresu źródeł, dokładnie opisuje NZS od pierwszych strajków do rejestracji zrzeszenia w Łodzi.

Roman Kowalczyk „Czas Próby Wieluń - Wrocław 1980 - 1989", Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2005.
„Czas Próby" opowiada o okresie od 1980 roku do 1989. Duża część wspomnień dotyczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w którym aktywnie działał czy Solidarności Walczącej. Ponadto szereg wspomnień autora dotyczy zwykłego życia studenckiego.

Andrzej Anusz, „NZS 1980 – 2000”, Agencja Wydawnicza i Reklamowa „Akces”, Warszawa 2000.

Książeczka ta jest małym kompendium historycznym NZS – u.

Wojciech Polak – „Najtrudniejsze egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982)”,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.

Celem niniejszej książki jest ukazanie dziejów Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Toruniu w okresie od jego powstania we wrześniu 1980 r. do rozbicia Tymczasowego Zarządu Uczelnianego w listopadzie 1982 r. Omawiany okres to zaledwie nieco ponad dwa lata. Trzeba jednak dodać, że w toku narracji pojawiają się często fakty i wydarzenia z późniejszych lat osiemdziesiątych.

Włodzimierz Domagalski, Radosław Peterman – „Studenci 1981, NZS w oczach Partii i SB”,
Archiwum Opozycji Niepodległościowej, Łódź 2006.

Autorzy zebrali i uporządkowali dokumenty PZPR i SB, które traktują o NZS, jak i o strajkach studenckich w całym kraju.

Kronika Miasta Łodzi, „Solidarność, 25 lat NZS”, nr 4/2005, Łódź 2005.

Zbiór artykułów z różnych stron podejmujących temat powstania NZS – u, przebiegu strajku studenckiego i powstania „Solidarności”.

Włodzimierz Domagalski przy współpracy Adama Hohendorfa, Wiesława Maciejewskiego Piotra Wojtczaka, „Pacyfikacja Strajku Studentów Łódzkich na Wydziale Prawa UŁ Kryptonim <Heca>”, Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Łódzkiego, Łódź 2006 r.

Publikacja wydana z okazji obchodów XXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i strajku studenckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Książka zawiera wiele realcji ze strajku i pierwszych dni wprowadzenia stanu wojennego w Łodzi. Ponadto można zapoznać się w niej ze spisami uczestników, represjonowanych i zobaczyć skany dokumentów.